arrowUp
+420 775 603 151
annu@annu.cz

DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace

DNS koncept je založen na vývojové kineziologii. Jde o logickou úvahu, jakým způsobem lze využít znalosti vývojové kineziologie pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu. DNS pracuje s našimi pohybovými stereotypy, a to jak těmi správnými, tak také těmi nekvalitními, které vznikají v průběhu našeho života už od raného dětství či nesprávným užíváním těla v denních činnostech, pohybu a sportu v pozdějším věku. DNS se snaží tyto špatné stereotypy přeprogramovat v naší CNS (centrální nervová soustava) a přes principy vývojové kineziologie optimalizovat naše pohybové chování.

Toto přeprogramování našich pohybových vzorců se děje pomocí přesných cviků, které, jak můžete vidět na plakátech pod tímto textem, vycházejí z pohybu batolat od 3. měsíce jejich života.

Tak jako u jakékoli jiné činnosti, čím dříve začneme s nápravou, tím lépe. Děti mají oproti dospělým tu výhodu, že se jim jejich případné špatné pohybové vzorce nestihly tak „zapsat pod kůži“.

V ideálním případě byly od miminek vedené správně, jejich vývoj je tak zdravý a v pořádku.

Tuto metodu nápravy lidského těla jsem se s velkou radostí učila a snažím se ji předávat na všech kurzech i lekcích jógy, které vedu. Začínáme tedy vždy přes vývojové vzorce, nastavíme fyziologicky správně své tělo a následně teprve pokročíme v praktikování asán. Připadá mi to jako perfektní spojení moderního světa s tím tradičním jogínským, hraje to vždy v náš prospěch.

 

Ozvěte se

Pokud ve Vás zůstaly nezodpovězené dotazy, neváhejte se ozvat.


 
Jméno
Příjmení
Telefon
Email
Poznámka
 
 
Odeslat